Przeskocz do treści

Oferta

Prowadzenie ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany:

• otwieranie ksiąg rachunkowych
• rejestracja podmiotów gospodarczych
• ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie dostarczonych dokumentów
• przygotowywanie miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń podatkowych
• przygotowywanie deklaracji VAT i wysyłka JPK_VAT
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych
• sporządzanie rocznych Sprawozdań Finansowych i rozliczeń PIT
• rozliczenia z ZUS właścicieli firm
• reprezentowanie podatnika przed Urzędami Skarbowymi i organami kontroli skarbowej
• wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS) oraz NBP

Prowadzenie kadr i płac

• prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
• sporządzanie list płac
• sporządzanie deklaracji ZUS
• elektroniczne przekazywanie deklaracji do ZUS
• weryfikacja deklaracji ZUS
• reprezentowanie klienta przed ZUS
• sporządzanie dokumentów płatniczych ZUS
• kalkulacja wynagrodzeń
• sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
• księgowość płacowa
• kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło